Stroje na výrobu rolované zmrzliny, tedy mrazící pánve, stroje na točenou zmrzlinu, tříšťovače, ledovače...

Ledovač

Sem patří výtobníky ledu, ledovače.